məh. Narın sarı qum. Daşın üstünə gahgir tökmək.
← GAHGİR₁

sif. Yerişini tez-tez dəyişən, sabit yerişi olmayan. Gahgir at.

GAHGİRLİK₁ →

is. Gahgir atın xasiyyəti (bax gahgir1). Bu atın gahgirliyi xoşuma gəlmir.