is. Gahgir atın xasiyyəti (bax gahgir1). Bu atın gahgirliyi xoşuma gəlmir.
← GAHGİR₂

məh. Narın sarı qum. Daşın üstünə gahgir tökmək.

GAHGİRLİK₂ →

is. Gahgir olan yer; qumluq (bax gahgir2).