bax gah1 Gahı şaha bir tənə vurar, gahı vəzirə. M.Ə.Sabir.
← GAHGİRLİK₂

is. Gahgir olan yer; qumluq (bax gahgir2).

GAHI-GAHI →

bax gah-gah. Ey sevdiyim, qaydasıdır qızların; Gahı-gahı bu söz atmaq nədəndir.