Gaplamaq”dan f.is.
← GAP

is. köhn. Söhbət, danışıq. [Kətxuda:] Ay oğul, gapınızın ucundan-qulağından eşitdim.

GAPLAMAQ →

f. köhn. Söhbət etmək, danışmaq.