f. köhn. Söhbət etmək, danışmaq.
← GAPTLAMA

“Gaplamaq”dan f.is.

GAVAHIN →

is. Kotanın, xışın torpaq layını altdan kəsən kəsici hissəsi.