is. Çəyirdəkli girdə, yaxud uzunsov sarı və ya bənövşəyi rəngli meyvə. Yay fəslində ərik, gavalı dəyirdi. S.S.Axundov. [Əyyar:] ..Elə ki budaqlar başını əyər, nar, heyva, şaftalı, gavalı dəyər.. A.Şaiq. // Bu meyvənin ağacı, ya kolu. Dırmaşdım gavalı ağacına. Qantəmir.
← GAVAHIN

is. Kotanın, xışın torpaq layını altdan kəsən kəsici hissəsi.

GAVALILIQ →

is. Çoxlu gavalı ağacı əkilmiş yer, gavalı bağı. Bağın bir hissəsi gavalılıqdır.