is. Çoxlu gavalı ağacı əkilmiş yer, gavalı bağı. Bağın bir hissəsi gavalılıqdır.
← GAVALI

is. Çəyirdəkli girdə, yaxud uzunsov sarı və ya bənövşəyi rəngli meyvə.

GAVUR →

is. [ər.] 1. Müsəlmanların islam dininə ibadət etməyənlərə verdiyi ad.