is. Müsəlman dininə inanmama; dinsizlik, kafirlik.
← GAVUR

is. [ər.] 1. Müsəlmanların islam dininə ibadət etməyənlərə verdiyi ad.

GE →

“G” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı.