Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində GECDƏN-GEC sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

zərf Çox gec, lap gec. [Qərənfil xalanın] gecdən-gec gözünə yuxu getdi. Ə.Vəliyev. ..[Yusif] gecdən-gec dilləndi: – Dedi-qodu yaymaq Qaradonlunun köhnə peşəsidi. İ.Hüseynov.
← GECDƏN

zərf Adi vaxtdan tez, həmişəkindən əvvəl.

GECDƏYƏN →

bax gecyetişən.