bax gecyetişən.
← GECDƏN-GEC

zərf Çox gec, lap gec. [Qərənfil xalanın] gecdən-gec gözünə yuxu getdi.

GECƏ →

is. 1. Günün günbatandan günçıxana qədər, axşamdan səhərə qədər olan hissəsi.