APARÁT

[lat.]
1. tex. Alət, cihaz, qurğu. Radio aparatı. Aparatla əyirmə.
2. İdarə və ya təsərrüfatın müəyyən sahəsində xidmət edən müəssisələrin məcmusu. Dövlət aparatı. // Bir idarənin və ya təşkilatın bütün işçiləri, ştatı.
3. fiziol. Orqanizmin hər hansı fəaliyyətini təmin edən üzvlər. ◊ Elmi aparat – elmi işdə müəllifin istifadə etdiyi vəsait və materiallar (göstəricilər, biblioqrafiya, lüğətlər, şərhlər və s.).

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

APARAT I сущ. тех. аппарат: 1. прибор, приспособление для какой-л. работы. ətraflı

Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

APARAT APARAT I is. [ lat. ] tex. Alət, cihaz, qurğu. ətraflı

Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

APARAT I. i. tex. apparatus II. i. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan