f.sif. Turşumuş, qıcqırmış, yetişmiş. Acımış xəmir.
← ACIMAQ₂

f. 1. Yazığı gəlmək, ürəyi yanmaq, rəhmi gəlmək; mərhəmətə gəlmək.