Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

ACIMSOV, ACIMTIL, ACIMTRAQ

b a x acıtəhər.
← ACIMIŞ

f.sif. Turşumuş, qıcqırmış, yetişmiş. Acımış xəmir.

ACIMTILLIQ, ACIMTRAQLIQ →

is. Acımtraq şeyin halı, az acılıq.