Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

ACIMTILLIQ, ACIMTRAQLIQ

is. Acımtraq şeyin halı, az acılıq.
ACINACAQ(LI) →

sif. Acımalı, rəhm edilməli, mərhəmətə layiq; kədər doğuran; bədbəxt, miskin.