sif. Acımalı, rəhm edilməli, mərhəmətə layiq; kədər doğuran; bədbəxt, miskin. Acınacaq vəziyyət. Acınacaq bir mənzərə. Acınacaqlı vəziyyət. Acınacaqlı həyat. – Acınacaqlı bir hala salınmış heyvanların döşünü-başını ovuşduraovuşdura birtəhər təkrar döyüşə cəlb etmək istərdilər. H.Sarabski.
← ACIMTILLIQ, ACIMTRAQLIQ

is. Acımtraq şeyin halı, az acılıq.

ACINDIRICI →

b a x acınacaq(lı).