ARAQ-VARAQ

araq-varaq eləmək – hərtərəfli axtarmaq, axtarılmayan yer qoymamaq. [Dostum] bütün hökumət dairələrini bir-birinə çaxnaşdırmış, bütün şəhəri araq-varaq eləmişdi. Qantəmir. Əlində zənbil bazardan qayıdan Xanım Balacayevə içəriyə girə-girə: – Ay qız, dünyanı araqvaraq eləmişəm, – dedi, – sən də soxulmusan bu stansiyaya, mırt vurursan? S.Rəhimov.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

ARAQ-VARAQ в сочет. с глаг. eləmək 1. обыскать 2. тщательно искать, перевернуть всё вверх дном; обшарить ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan