Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ACINMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

b a x acımaq1 3-cü mənada. Əsədin .. öz günahını yenə də düşünməməyinə [müəllim] acınıb dodaqlarını çeynəyərək şəhadət barmağını ona tərəf silkələyib hədələdi. B.Talıblı.
← ACINDIRMAQ

f. Təəssüf doğurmaq, şəfqət doğurmaq.

ACIŞDIRICI →

sif. Göynədici, gicişdirici. Mərmi və mina ilə dağım-dağım olan yerin bağrından barıt iyi verən boğaz və göz acışdırıcı tüstülər qalxırdı. Ə.Əbülhəsən.