f.
1. Ağrıyan bir yeri, yaranı qaşımaqla, dərman qoymaqla qıcıqlandırmaq. Yaranı acışdırmaq. – Adamların burnunu və boğazını acışdıran kəsif çürüntü iyi ətrafı bürümüşdü. P.Makulu. // Göynətmək, ağrıtmaq.
2. Acığını tutdurmaq, acıqlandırmaq, hirsləndirmək.
← ACIŞDIRMA

“Acışdırmaq”dan f.is.

ACIŞMA →

“Acışmaq”dan f.is.