GÜBRƏLƏMƏK

f. Torpağa gübrə vermək. Tarlanı gübrələmək.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

GÜBRƏLƏMƏK глаг. удобрять. удобрить (вносить, внести в почву вещества, повышающие питательные свойства почвы); подкармливать удобрениями. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan