GÜCLƏNMƏK

f.
1. Gücü, qüvvəsi daha da artmaq; qüvvətlənmək. Qoşun daha da gücləndi. – [Həsən Paşa dedi:] Xotkar sağ olsun, Koroğlu bu saat çox güclənib. “Koroğlu”.
2. Şiddəti, gücü artmaq. Qar güclənir. – Külək get-gedə güclənir, hava qaralırdı. Ə.Vəliyev. Yağış get-gedə daha da güclənir. H.Seyidbəyli.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

GÜCLƏNMƏK усиливать, становиться сильным ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

GÜCLƏNMƏK глаг. усиливаться, усилиться: 1. становиться, стать более сильным, мощным. ətraflı

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

GÜCLƏNMƏK 1. GÜCLƏNMƏK (müxtəlif mənalarda) Bir nəsildən o birinə keçdikcə o güclənəcək, işığını artıracaq.. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan