Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ACIŞMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Acışmaq”dan f.is.
← ACIŞDIRMAQ

f. 1. Ağrıyan bir yeri, yaranı qaşımaqla, dərman qoymaqla qıcıqlandırmaq.

ACIŞMAQ →

f. Göynəmək, ağrımaq, gicişmək, qıcıqlanmaq.