Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində H sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Azərbaycan əlifbasının on birinci hərfi. bax he.
← GÜZGÜLÜ

sif. Güzgüsü olan, üzərinə güzgü keçirilmiş, güzgü salınmış; aynalı. Güzgülü şifoner. – [Züleyxa] güzgülü şkafdan ipək pijamasını götürüb geydi… M

HA →

Nida kimi aşağıdakı mənalarda işlənir: a) saqındırma, xəbərdarlıq və ya əmr, tapşırıq bildirir, habelə diqqəti cəlb etmək üçün işlədilir