HA₃

əvəz.
1. Qeyri-müəyyən zaman və ya yer bildirir; hansı. Məşədi Əsgər dinməzsöyləməz qapıdan çıxıb yola düşdü. Ha tərəfə getmək lazım olduğunu özü də bilmirdi. S.M.Qənizadə. Ha zamandansa Məsmə eşitmişdi ki, dərmanların yaxşısı ələfiyyatdır. Mir Cəlal.
2. Bir şeyin davamlılığını bildirir; nə qədər. Keçəl ha ağladı ki, qovunu ver, lotubaşı vermədi. “Aşıq Qərib”. ..Ənvər ha fikirləşdi, Ayaza layiq və münasib bir cavab tapmadı. Mir Cəlal. ha-ha, ha-ha-ha nida. Qəhqəhə, gülüş bildirmək üçün səs təqlidi söz kimi işlənir. [Mübaşir Məmməd Musa kişiyə:] ..Yoxsa bir gözləmən var, ay lotu! Ha-ha-ha! Yəqin gözləmən var. M.İbrahimov.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

HA междометие употребляется для выражения 1. предупреждения; 2. настаивания; 3. иронии; 4. указания на повторность 5. для усиления качественной и иной оценки; ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

HA I межд. 1. смотри (употребляется для выражения предупреждения, предостережения и т. ətraflı

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

HA f. fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı. ətraflı

İngiliscə-azərbaycanca lüğət

HA inter aa!, aha!, vay! (təəccüb, qəzəb, sevinc bildirən nida) ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan