HABELƏ

zərf Bunun kimi, bu cür, belə; həmçinin. İrəvanda iyirmi min müsəlman uşağı var, bunların bir-iki yüzü ancaq dərsə gedir. Bakı, Tiflis, Naxçıvan, Şamaxı və qeyri şəhərlər də habelə. C.Məmmədquluzadə. Yağı, pendiri dəyər-dəyməzinə, cürbəcür arşın malına, sabuna, güzgüyə, saqqıza... və habelə şeylərə dəyişərlər... Ə.Haqverdiyev.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

HABELƏ союз. также, а также. Kollektivimiz şəhər sənaye müəssisələrində, habelə kənd əməkçiləri qarşısında çıxış edəcəkdir наш коллектив выступит на промышленных предприятиях города, а также перед сельскими тружениками ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan