Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində HACƏT sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [ər.]
1. Ehtiyac, lüzum. Bu qədər söhbətə nə hacət. Təfərrüata hacət yoxdur. – Yox, yazmaram! Amma hələ qoy yazım; Hacət olsa, bundan belə yazmaram. M.Ə.Sabir. Üzün gördü şeyda könül məst oldu; Nə hacət ki, həşr olunca ayinə. M.V.Vidadi.
2. dan. Alət, karastı; silah.
← HABELƏ

zərf Bunun kimi, bu cür, belə; həmçinin. İrəvanda iyirmi min müsəlman uşağı var, bunların bir-iki yüzü ancaq dərsə gedir.

HACI →

is. [ər.] din. Məkkəni ziyarət etmiş müsəlmanlara verilən ad.