Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində HACI sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [ ər. ] din. Məkkəni ziyarət etmiş müsəlmanlara verilən ad.
Hacısan, məşhədisən, sahibimizsən, ağasan; İstəyirsən həmi qırxıb bizi, həm də sağasan? Ə.Nəzmi.

◊ Hacılar yolu – bax kəhkəşan.
Hacılar yolunda böyük bir ulduz; Uzaq üfüqlərə sayə salmışdı. S.Vurğun.

← HACƏT

is. [ər.] 1. Ehtiyac, lüzum. Bu qədər söhbətə nə hacət. Təfərrüata hacət yoxdur. – Yox, yazmaram! Amma hələ qoy yazım; Hacət olsa, bundan belə yazmara

HACIBƏRİBAX →

is. köhn. Qadın paltarı tikilən bahalı əlvan bir parçanın xalq dilində adı. [Minayə] bir neçə il əvvəl hacıbəribax deyilib arvadlar arasında çox modda