Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində HAÇA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is.sif. Ağacın bucaq şəklində ayrılmış gövdəsi və ya budağı, habelə haçalanmanın başlandığı yer.
Alçaq əncir ağacının əyri haçasında oturan iki nəfər qara, yanıq oğlan uşağı bir-birinə püstə qabığı atırdı. Mir Cəlal.
Tut ağacının balkona enmiş haça budağı arasından sayrışan ulduzlar görünürdü. İ.Hüseynov.

// Ümumiyyətlə, haça şəklində olan. Dağın haça zirvəsi.
– Giziroğlu Mustafa bəyin bir şeşpəri var idi ucu haça. Koroğlu”.
Sinə dümağ, quyruq haça; Bir quş qondu bir ağaca. M.Dilbazi.

// məc. Üstüörtülü, ikibaşlı.
Ataş [Mirzənin suallarındakı] haça mənanın fərqinə varmadan cavab verdi. Ə.Vəliyev.

← HACIYATMAZ

is. Aşağı tərəfi ağır olduğu üçün həmişə dik duran uşaq oyuncağının adı: gəlincik

HAÇABAŞ →

sif. Başı haça şəklində olan. Haçabaş dağ. Haçabaş dəyənək. – Əllərində haçabaşlı, uzun çomaq tutmuş uşaqlar sağım yerindən xeyli aşağıda duran qoyun