Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində HAÇABAŞ(LI) sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. Başı haça şəklində olan. Haçabaş dağ. Haçabaş dəyənək. – Əllərində haçabaşlı, uzun çomaq tutmuş uşaqlar sağım yerindən xeyli aşağıda duran qoyun sürüsünə doğru yüyürdülər, bir dəstə sağmal qoyun ayırıb yuxarı sürdülər. M.Hüseyn.
← HAÇA

is. və sif. Ağacın bucaq şəklində ayrılmış gövdəsi və ya budağı, habelə haçalanmanın başlandığı yer.

HAÇABUYNUZ(LU) →

sif. Buynuzu haça şəklində olan. Haçabuynuz qoç. Haçabuynuz buğa.