Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində HAÇADIRNAQ(LI) sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. Dırnağı haça olan, qoşadırnaq (inək, qoyun və s. heyvanlar haqqında). Yanında balası o haçadırnaq; Əlvan çiçəkləri ipçin yolardı; Məmələri dadlı südlə dolardı. H.K.Sanılı.
← HAÇABUYNUZ(LU)

sif. Buynuzu haça şəklində olan. Haçabuynuz qoç. Haçabuynuz buğa.

HAÇADİL(Lİ) →

sif. Dili haça şəklində olan, dilinin ucu yarıq olan (ilan, kərtənkələ, qurbağa və s.