Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində HAÇADİL(Lİ) sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. Dili haça şəklində olan, dilinin ucu yarıq olan (ilan, kərtənkələ, qurbağa və s. haqqında). Qədimdən bizim eldə sınanmış bir məsəl var; “Ulduz görməsə ölməz haçadilli ilanlar”. R.Rza.
← HAÇADIRNAQ(LI)

sif. Dırnağı haça olan, qoşadırnaq (inək, qoyun və s.

HAÇAQ →

bax havaxt. Haçaq yola düşürsən? Qatar haçaq gəlir? – Əlimdən bıçaq düşdü; Bilmədim haçaq düşdü; Viran qalsın qəriblik; Yar məndən qaçaq düşdü. (Bayatı).