Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində HAÇAQUYRUQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. bot. Çoxillik sünbüllü ot. bax kornet.
← HAÇAQUYRUQ

sif. Quyruğu haça şəklində olan. Nə üçtelli durna, nə də; haçaquyruq qaranquşam; Bütün qışı cikkildəyib; Yem axtaran hansı quşam? M

HAÇAQUYRUQLU →

sif. Quyruğu haça şəklində olan. Nə üçtelli durna, nə də; haçaquyruq qaranquşam; Bütün qışı cikkildəyib; Yem axtaran hansı quşam? M