Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində HAÇALAMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Haçalamaq”dan f.is.
← HAÇAQUYRUQLU

sif. Quyruğu haça şəklində olan. Nə üçtelli durna, nə də; haçaquyruq qaranquşam; Bütün qışı cikkildəyib; Yem axtaran hansı quşam? M

HAÇALAMAQ →

f. Haça kimi iki yerə ayırmaq. …Sözünü qurtarıb yenə saqqalını haçaladı. S.M.Qənizadə