Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində HAÇALAMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

f. Haça kimi iki yerə ayırmaq.
…Sözünü qurtarıb yenə saqqalını haçaladı. S.M.Qənizadə.

← HAÇALAMA

“Haçalamaq”dan f.is

HAÇALANMAQ →

1. məch. İki yerə ayrılmaq, bucaq şəklində iki istiqamətdə uzanmaq (yol, çay və s. haqqında). Kəndə çatanda yol haçalandı