Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində HAÇALANMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.


1. məch. İki yerə ayrılmaq, bucaq şəklində iki istiqamətdə uzanmaq (yol, çay və s. haqqında). Kəndə çatanda yol haçalandı.
2. t-siz. Haça şəklində olmaq, iki tərəfə ayrılmaq, haça əmələ gətirmək.
[Rza:] Qayanın haçalandığı və ağaclarla örtüldüyü xəlvət guşəyə sığındım, Ulduz gəldi. M.İbrahimov.

← HAÇALAMAQ

f. Haça kimi iki yerə ayırmaq. …Sözünü qurtarıb yenə saqqalını haçaladı. S.M.Qənizadə

HAÇALAŞMA →

“Haçalaşmaq”dan f.is