Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində HAÇALAŞMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Haçalaşmaq”dan f.is.
← HAÇALANMAQ

1. məch. İki yerə ayrılmaq, bucaq şəklində iki istiqamətdə uzanmaq (yol, çay və s. haqqında). Kəndə çatanda yol haçalandı

HAÇALAŞMAQ →

bax haçalanmaq. Şiddətli küləklərin nəticəsində qayalar get-gedə sivriləşir, haçalaşırdı. S.Vəliyev. Yol haçalaşanda Muxtar əlini sağ tərəfə tuşlayıb