HAÇALAŞMAQ

bax haçalanmaq. Şiddətli küləklərin nəticəsində qayalar get-gedə sivriləşir, haçalaşırdı. S.Vəliyev. Yol haçalaşanda Muxtar əlini sağ tərəfə tuşlayıb Şahinə göstəriş verdi.. B.Bayramov.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Author: Obastan; Publisher: Obastan