Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində HAÇALAŞMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

bax haçalanmaq. Şiddətli küləklərin nəticəsində qayalar get-gedə sivriləşir, haçalaşırdı. S.Vəliyev. Yol haçalaşanda Muxtar əlini sağ tərəfə tuşlayıb Şahinə göstəriş verdi.. B.Bayramov.
← HAÇALAŞMA

“Haçalaşmaq”dan f.is.

HAÇALI →

sif. Haça şəklində olan, haçası olan. Haçalı yol.