Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində HAÇALI sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. Haça şəklində olan, haçası olan. Haçalı yol. – [Uşaq] qarşıdakı zirvəsi haçalı qayalar başında qara qanadlarını açıb yüksəlmək istəyər .. buludu görərkən cəld nənəsinin qolundan tutdu.. Ə.Məmmədxanlı. Mövzularım tükənəndə darıxır masam; Onun dərdi yüz haçalı, onun dərdi min!.. M.Araz.
← HAÇALAŞMAQ

bax haçalanmaq. Şiddətli küləklərin nəticəsində qayalar get-gedə sivriləşir, haçalaşırdı.

HAÇAN →

“Haçaq”ın deyiliş forması. [Rza bəy:] Söylə görüm, toy haçandır? Ü.