Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində HAÇAN sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

“Haçaq”ın deyiliş forması.
[Rza bəy:] Söylə görüm, toy haçandır? Ü.Hacıbəyov.
Nur zülmətsiz haçan oldu? Zülmətdən nur içən oldu! M.Araz.

← HAÇALI

sif. Haça şəklində olan, haçası olan. Haçalı yol. – [Uşaq] qarşıdakı zirvəsi haçalı qayalar başında qara qanadlarını açıb yüksəlmək istəyər … buludu g

HAÇANDAN-HAÇANA →

zərf Nəhayət, axırda, çox vaxt keçəndən sonra. Haçandanhaçana gəlib çıxdı. – [Gülnaz] haçandanhaçana xatırladı ki, bu gəncə parkda iki-üç dəfə rast gə