Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində HAÇANDAN-HAÇANA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

zərf Nəhayət, axırda, çox vaxt keçəndən sonra. Haçandanhaçana gəlib çıxdı.
[Gülnaz] haçandanhaçana xatırladı ki, bu gəncə parkda iki-üç dəfə rast gəlmişdir. İlkin.
Həsrət haçandanhaçana gözlərini kağızdan ayırıb dilləndi. B.Bayramov.

← HAÇAN

“Haçaq”ın deyiliş forması. [Rza bəy:] Söylə görüm, toy haçandır? Ü.Hacıbəyov. Nur zülmətsiz haçan oldu? Zülmətdən nur içən oldu! M

HAÇASAQQAL →

sif. Saqqalı haça şəklində olan. Haçasaqqal qoca. – Haçasaqqal bir kişi üçüncü zəngi çalan kimi salondakı neft lampalarının işığını azaltdı, zal qaran