HAÇANDAN-HAÇANA

zərf Nəhayət, axırda, çox vaxt keçəndən sonra. Haçandanhaçana gəlib çıxdı. – [Gülnaz] haçandanhaçana xatırladı ki, bu gəncə parkda iki-üç dəfə rast gəlmişdir. İlkin. Həsrət haçandanhaçana gözlərini kağızdan ayırıb dilləndi. B.Bayramov.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

HAÇANDAN-HAÇANA нареч. разг. 1. наконец, наконец-то. Haçandan-haçana gəlib çıxdı наконец-то явился 2. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan