Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində HAÇASAQQAL(LI) sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. Saqqalı haça şəklində olan. Haçasaqqal qoca. – Haçasaqqal bir kişi üçüncü zəngi çalan kimi salondakı neft lampalarının işığını azaltdı, zal qaranlıqlaşdı. S.Rəhman.
← HAÇANDAN-HAÇANA

zərf Nəhayət, axırda, çox vaxt keçəndən sonra.

HADİSƏ →

is. [ər.] 1. İctimai və ya şəxsi həyatda vaqe olan, baş verən hal; əhvalat, vaqiə, vəqə.