Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində HAF sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. zool. Gecələr çox iti uçan, işığa gələn uzunxortumlu kəpənək. ◊ Haf kimi – gözlənilmədən, cəld, özünü birdən çarparaq. Qasid gəldi haf kimi; İncəlmişdi sap kimi; Gözlə, yarın qəlbini; Qırma çini qab kimi. (Bayatı).
← HADİSƏ

is. [ər.] 1. İctimai və ya şəxsi həyatda vaqe olan, baş verən hal; əhvalat, vaqiə, vəqə.

HAİL₁ →

is. [ər.] köhn. 1. Dəyişmiş, dəyişilmiş, dəyişdirilmiş.