HAİL₁

is. [ər.] köhn.
1. Dəyişmiş, dəyişilmiş, dəyişdirilmiş.
2. Maneə.
3. Çəpər, hasar.
4. məc. Əngəl.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

İngiliscə-azərbaycanca lüğət

HAİL hail1 n I dolu; ~ stones dolu dənələri; a ~ of blows / curses dolu kimi yağan zərbələr / söyüşlər n II 1. haylama, çağırma, səsləmə; 2. salam, salamlama; 3. ün çatan / yetən məsafə hail2 v I 1. dolu yağmaq; 2. yağdırmaq (dolu kimi) to ~ curses / blows söyüş / zərbələr yağdırmaq; 3. basmaq; to ~ with stones daşa basmaq v II 1. salamlamaq, qarşılamaq; 2. çağırmaq, haylamaq; to ~ a taxi taksi çağırmaq; ◊ Where do you hail from? Əslən havalısan? hail3 inter Salam! ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan