Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində HAİL sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [ ər. ] köhn.
1. Dəyişmiş, dəyişilmiş, dəyişdirilmiş.
2. Maneə.
3. Çəpər, hasar.
4. məc. Əngəl.
← HAİL₂

sif. [ər.] köhn. 1. Qorxunc. 2. Azman, nəhəng

HAİZ →

sif. [ər.] köhn. 1. Sahib, yiyə. 2. Əhatə edən