is. [fars.] köhn. Sarıqlı əfəndi, molla, seyid. Ey xacə, çalış surəti-zahirdə qəşəng ol! İstərsən özün surəti-mənada cəfəng ol! M.Ə.Sabir.
← XABANÉRA

[isp.] İspaniyada geniş yayılmış Kuba xalq rəqsi və onun havası.

XACƏ₂ →

is. [fars.] bax xədim 1-ci mənada. Cariyələr Qətibənin yanında gələn iki nəfər xacəni qıdıqlayıb gülürdülər.