Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində XACƏ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [fars.] bax xədim 1-ci mənada. Cariyələr Qətibənin yanında gələn iki nəfər xacəni qıdıqlayıb gülürdülər. M.S.Ordubadi. _ Xacə eləmək – b a x xədim eləmək (“xədim”də). [Səttarxan Bağırxana:] ..Gördüyümüz o dəhşətli mənzərələr, o burun-qulaqlar, o kəsik başlar, xacə elədikləri o yazıq adamın nərəsi .. gözümün qabağında canlanırdı. P.Makulu.
← XACƏ₁

is. [fars.] köhn. Sarıqlı əfəndi, molla, seyid.

XACƏBAŞI →

is. köhn. Keçmişdə: hərəmxana qadınlarına nəzarət edən xədimlərin başçısı.