Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində XAÇAÇURAN sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Xristian dini mərasimlərindən birinin adı, xaçı suya salma. Xaçaçuran bayramı.
← XAÇ

is. Xristianlığın rəmzi sayılan və bir-birini perpendikulyar olaraq qət edən iki mildən ibarət sitayiş obyekti.

XAÇÇİÇƏKLİ(LƏR) →

is. bot. Ləçəkləri xaç şəklində olan bitkilər fəsiləsi.