Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində XAÇLAMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Xaçlamaq”dan f.is.
← XAÇÇİÇƏKLİ(LƏR)

is. bot. Ləçəkləri xaç şəklində olan bitkilər fəsiləsi.

XAÇLAMAQ →

f. Xaç suyuna salma mərasimi icra etməklə xristian etmək.