f. Xaç suyuna salma mərasimi icra etməklə xristian etmək. Onların ata-anası və Nadya xala evdə yox idi .. təzə doğulan çağanı xaçlamaq mərasiminə getmişdilər. Çexovdan.
← XAÇLAMA

“Xaçlamaq”dan f.is.

XAÇLI →

sif. 1. Xaç taxmış, xaçı olan. Xaçlı keşiş.