Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində XAÇNİŞAN sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. tar. Xaçlı (2-ci mənada) (səlib müharibələri iştirakçısı olan rıtsar paltarlarına tikilən xaç nişanına görə onlar belə adlanırdılar).
← XAÇLI

sif. 1. Xaç taxmış, xaçı olan. Xaçlı keşiş.

XAÇPƏRƏST →

is. Xristian. İki-üç həftə bundan qabaq xaçpərəstlərin pasxa bayramı idi.