Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində XAÇVARİ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. Xaç şəklində olan, xaçaoxşar, xaç kimi. Xaçvari nişan. Xaçvari yol.
← XAÇPƏRƏST

is. Xristian. İki-üç həftə bundan qabaq xaçpərəstlərin pasxa bayramı idi.

XAÇVARİLİK →

is. Xaçvari şəkildə olan şeyin halı, görünüşü.