Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində XADİM sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [ər.]
1. köhn. Xidmət edən, xidmətçi.
2. Hər hansı ictimai fəaliyyət sahəsində özünü göstərmiş, xidmətləri olan şəxs. Elm xadimi. İctimai xadim. Siyasi xadim. – Ziyafətdə ölmüş xəlifə Müstərşidbillahın qızları, cariyələri, Bağdadın musiqi və incəsənət xadimləri və sairləri iştirak edirdi. M.S.Ordubadi.
← XAÇVARİLİK

is. Xaçvari şəkildə olan şeyin halı, görünüşü.

XADİMƏ →

is. Xidmətçi qadın, qulluqçu. Müdir qadınla bir neçə xadimədən başqa [monastırda] kimsə qalmamış.